Rezerwacja Twojej wizyty jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Znajdziesz go poniżej:

Strona 1 z 6 FIZJOTERAPIAFIGAT Regulamin rezerwacji wizyt oraz zakupu pakietów drogą elektroniczną, osobiście i telefonicznie § 1. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki zakupu pojedynczych wizyt oraz Pakietów wizyt, umawiania oraz rezerwacji terminów realizacji wizyt za pośrednictwem: a. strony internetowej: https://www.fizjoterapiafigat.pl/, b. online poprzez Aplikację BOOKSY, c. osobiście w rejestracji FizjoterapiaFigat, d. telefonicznie, łącząc się z rejestracją FizjoterapiaFigat, tel.: +48 601 067 611 2. Aby móc korzystać z Usług, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi. 3. Pozostałe usługi, tj. wizyty, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem. 4. W przypadku pytań dotyczących przedpłat realizowanych przez Aplikację BOOKSY, Pacjent może skontaktować się z FizjoterapiaFigat w celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień. Adres e-mail do kontaktu: [email protected] , tel.: +48 601 067 611. 5. Dokonując zapisu, Pacjent potwierdza znajomość Regulaminu, akceptując jego postanowienia.
§ 2. Definicje
1. Administrator danych osobowych – Szczepan Figat prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fizjoterapia Figat, ul. Czerniakowska 178 A, 00-440 Warszawa, NIP 536-106-37-92, adres e-mail do kontaktu: [email protected] , tel.: +48 601 067 611. 2. Aplikacja – w celu dokonania rezerwacji wykorzystywana jest Aplikacja BOOKSY, umożliwiająca wybór terminu, terapeuty oraz uiszczenie przedpłaty. 3. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej, w Aplikacji BOOKSY oraz w siedzibie Usługodawcy. 4. Konto Usługodawcy - konto Banku Milenium FizjoterapiaFigat, numer konta: 90 1140 2004 0000 3102 8176 3809. 5. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę. 6. Przedpłata – zapłata kwoty w wysokości 50% ceny wybranego zabiegu w celu dokonania rezerwacji poprzez Aplikację BOOKSY. 7. Pakiet – oferta dla Pacjentów, zawierająca 5 lub 10 wizyt, nabywanych w cenie pakietowej i ze z góry ustalonym terminie ważności. Usługodawca oferuje Pacjentom możliwość zakupu: Pakietów wizyt, Pakietów treningowych oraz Pakietów do komory hiperbarycznej. Pakiety nie obowiązują dla wizyt i treningów realizowanych przez Szczepana Figata. 8. Płatność ratalna za pakiet – możliwość opłaty ratalnej, w liczbie nie większej niż trzy raty za pakiet 10 wizyt i nie większej niż dwie raty za pakiet 5 wizyt. 9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług, udostępniony jest nieodpłatnie na stronie https://www.fizjoterapiafigat.pl/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i Strona 2 z 6 wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją. 10. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem https://www.fizjoterapiafigat.pl/ 11. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyt, zakupu Pakietów, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz rezerwacji wizyt online i stacjonarnie. 12. Usługodawca lub FizjoterapiaFigat – Szczepan Figat prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fizjoterapia Figat, ul. Czerniakowska 178 A, 00-440 Warszawa, NIP 536-106-37- 92, adres e-mail do kontaktu: [email protected] , tel.: +48 601 067 611. § 3. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę” kierującego pod adres http://fizjoterapiafigat.booksy.com/ do kalendarza wizyt Aplikacji BOOKSY umożliwiającej dokonywanie rezerwacji. 2. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się także bezpośrednio poprzez Aplikację BOOKSY i wybór Usługodawcy FizjoterapiaFigat, osobiście w rejestracji lub telefonicznie poprzez wskazany numer telefonu Usługodawcy. 3. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 50% ceny wizyty wynikającej z Cennika. 4. Rezerwację uważa się za skuteczną po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis obsługujący płatności internetowe. 5. W razie dokonywania rezerwacji wizyty osobiście w rejestracji, przedpłata pobierana jest na miejscu podczas zapisu i wynosi 50% ceny zabiegu. 6. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest: a. uzupełnić w Aplikacji BOOKSY wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail; b. przy pierwszej transakcji płatniczej podpiąć kartę płatniczą, aby Aplikacja mogła pobierać przedpłaty podczas dokonywania rezerwacji wybranych usług; c. drugą formą dokonania przedpłaty jest opłata przez BLIK podczas zapisów przez telefon; d. Pacjent może dokonać przedpłaty przelewem na konto Banku Milenium FizjoterapiaFigat, numer konta: 90 1140 2004 0000 3102 8176 3809, w opisie przelewu należy podać imię, nazwisko, datę i nazwę rezerwowanego zabiegu. Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie wysłać na adres: [email protected] e. dokonując rezerwacji telefonicznej, Pacjent otrzyma od Usługodawcy informację na temat wysokości przedpłaty oraz sposobu dokonania i potwierdzenia płatności. 7. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługodawcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych lub w przypadku jej ograniczonego posiadania, niezbędnej zgody opiekuna prawnego. 8. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty. 9. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić w placówce przed wizytą, jednocześnie podając pracownikowi recepcji dane firmy, na które ma być wystawiony dokument. 10. W razie skorzystania z rezerwacji telefonicznej, Pacjent ma obowiązek uiszczenia wskazanej kwoty przedpłaty w terminie do 2 dni roboczych, aby potwierdzić rezerwację usługi zgodnie z informacją przekazaną przez Usługodawcę o sposobie płatności i wysokości przedpłaty. Strona 3 z 6 11. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 48 godzin przed wizytą lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 godzin do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów. 12. Kwota przedpłaty pobranej poprzez Aplikację BOOKSY zostanie odliczona od ostatecznego rachunku za wykonany zabieg w dniu realizacji usługi. Pacjent dopłaca różnicę po wykonaniu usługi gotówką lub kartą płatniczą i otrzymuje paragon lub fakturę obejmujący wartość przedpłaty oraz wykonanego zabiegu w dniu wizyty.
§ 4. Korzystanie z Pakietów wizyt
1. Usługodawca oferuje Pacjentom możliwość zakupu Pakietów wizyt, Pakietów treningowych oraz Pakietów do komory hiperbarycznej w cenach pakietowych wraz z dodatkowymi korzyściami: możliwością wejść do komorze hiperbarycznej. 2. Szczegółowy wykaz dostępnych Pakietów znajduje się w tabeli: 3. Zakup Pakietu jest możliwy poprzez: a. stronę internetową https://www.fizjoterapiafigat.pl/, b. online poprzez Aplikację BOOKSY, c. osobiście w rejestracji FizjoterapiaFigat, d. telefonicznie, łącząc się z rejestracją FizjoterapiaFigat, tel.: +48 601 067 611 4. Opłatę za Pakiet można uiścić gotówką lub kartą na miejscu, w siedzibie Usługodawcy. 5. Dokonując opłaty za zakupiony Pakiet przelewem w tytule należy wpisać „Opłata za [podać typ pakietu] imię i nazwisko”. 6. Pacjent otrzymuje na miejscu paragon lub fakturę za wykupiony pakiet w dniu realizacji pierwszej wizyty z tego pakietu. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić w placówce przed pierwszą wizytą realizowaną z pakietu, jednocześnie podając pracownikowi recepcji dane firmy, na które ma być wystawiony dokument. 7. Istnieje możliwość opłaty ratalnej, jednak nie większej niż trzy raty za Pakiet 10 wizyt i nie większej niż dwie raty za Pakiet 5 wizyt. Realizując płatność ratalną przelewem, w tytule wpłaty należy wpisać „Rata nr … za [podać typ pakietu] imię i nazwisko” 8. Pakiet obejmujący 5 wizyt zachowuje ważność w okresie 2 miesięcy od dnia zakupu. 9. Pakiet obejmujący 10 wizyt zachowuje ważność w okresie 4 miesięcy od dnia zakupu. 10. Po upływie terminu ważności, nie ma możliwości odbycia wizyt objętych danym Pakietem. Przewiduje się jednak odstępstwo w przypadku wyjątkowych sytuacji losowych (jedna wizyta po terminie w okresie nie dłuższym niż tydzień) wyłącznie za zgodą Fizjoterapeuty, do którego Pakiet został zakupiony. Typ pakietu Ilość wizyt Dodatkowo Cena regularna Cena pakietowa Termin ważności 1 Pakiet fizjo 5 1 wejście do komory hiperbarycznej 990 PLN 850 PLN 2 miesiące 2 Pakiet fizjo 10 2 wejścia do komory hiperbarycznej 1 980 PLN 1 600 PLN 4 miesiące 3 Pakiet trening 5 1 wejście do komory hiperbarycznej 990 PLN 850 PLN 2 miesiące 4 Pakiet trening 10 2 wejścia do komory hiperbarycznej 1 780 PLN 1 600 PLN 4 miesiące 5 Pakiet komora 10 Maska tlenowa 910PLN 750 PLN 4 miesiące Strona 4 z 6 11. W przypadku pakietów opłacanych ratalnie, realizacja wizyt odbywa się według następującego schematu: a. Pakiet 5 wizyt: pierwsza wpłata przy zakupie Pakietu, wizyty 1 – 3, następnie wpłata drugiej raty i wizyty 4 – 5. b. Pakiet 10 wizyt: pierwsza wpłata przy zakupie Pakietu, wizyty 1 – 3, następnie wpłata drugiej raty i wizyty 4 – 6, następnie wpłata trzeciej raty i wizyty 7 – 10. 12. Dodatkowe wejścia do komory hiperbarycznej można wykorzystać tylko w okresie obowiązywania ważności Pakietu. Po upływie terminu ważności Pakietu niewykorzystane wejścia do komory hiperbarycznej również przepadają. 13. Zakup Pakietu jest równoznaczny z warunków korzystania określonych w niniejszym Regulaminie. 14. Pakiety nie obowiązują dla wizyt i treningów realizowanych przez Szczepana Figata. § 5. Odwołanie, transfer na inną osobę lub zmiana terminu wizyty 1. Jeżeli Pacjent nie poinformuje Pracownika FizjoterapiaFigat o swojej nieobecności na wizycie na co najmniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem, przedpłata pobrana za pośrednictwem Aplikacji BOOKSY jest bezzwrotna w całości. Przedpłata stanowi wówczas formę rekompensaty za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania nie będzie mógł zostać wykorzystany przez innego Pacjenta. 2. Pacjent ma prawo do uzyskania zwrotu przedpłaty, jeśli odwoła wizytę w terminie wcześniejszym niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Zwrot następuje w tej samej formie, w jakiej dokonano zapłaty, odpowiednio poprzez Aplikację Booksy, na konto bankowe, na kartę lub na numer telefonu, z którego realizowana była wpłata. 3. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe telefonicznie lub smsem wysłanym na numer telefonu +48 601 067 611, a także poprzez Aplikację BOOKSY. 4. Pacjent może zgłosić potrzebę zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconej przedpłaty za pośrednictwem Aplikacji BOOKSY. Wówczas przedpłata nie przepada, a ustalany jest inny termin realizacji zabiegu. W tym celu należy poinformować Pracownika FizjoterapiaFigat o nieobecności (telefonicznie lub smsem wysłanym na numer telefonu +48 601 067 611) nie później niż 24 godziny przed planowanym wykonaniem usługi. 5. Jeżeli Pacjent dokonujący rezerwacji w ramach posiadanego Pakietu wizyt nie odwoła, nie dokona zmiany terminu rezerwacji na co najmniej 24 godziny przed wizytą lub nie będzie obecny na wizycie, wówczas wizyta przepada, a Pakiet pomniejszany jest o wartość odpowiadającą pełnej cenie wizyty. Pacjent korzystający z Pakietu ma prawo dokonania wyboru czy niezrealizowaną wizytę rozliczy jako wizytę z Pakietu czy zdecyduje się opłacić kwotę odpowiadającą aktualnej wysokości Przedpłaty. W tym celu należy skontaktować się z recepcją przed terminem planowanej wizyty. W razie braku informacji od Pacjenta, Usługodawca odlicza nieodbytą wizytę z Pakietu. 6. Pacjent może wyrazić potrzebę transferu kwoty przedpłaty na inną osobę (rodzina, znajomi). W tym celu należy poinformować Pracownika FizjoterapiaFigat o planowanej zmianie osoby korzystającej z wizyty (telefonicznie lub smsem wysłanym na numer telefonu +48 601 067 611) nie później niż 24 godziny przed planowanym wykonaniem. 7. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny nieobecności. 8. W przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego obejmującego dzień wizyty, kwota przedpłaty pozostaje zatrzymana u Usługodawcy, a wizyta może zostać przełożona na inny termin. Strona 5 z 6
§ 6. Spóźnienia
1. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. 2. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. 3. W przypadku spóźnienia i dostarczenia zwolnienia lekarskiego obejmującego dzień wizyty, kwota Przedpłaty pozostaje zatrzymana u Usługodawcy, a wizyta może zostać przełożona na inny termin.
§ 7. Anulowanie wizyty przez Usługodawcę
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty, Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty. 2. W przypadku anulowania rezerwacji przez FizjoterapiaFigat z przyczyn niezależnych od Pacjenta, przedpłata zostanie zwrócona w pełnej wysokości na konto Pacjenta w ciągu 7 dni roboczych. § 8. Reklamacje
1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji. § 9. Przetwarzanie danych osobowych
1. Usługodawca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE, zwanego dalej „RODO”. 2. Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentów w następujących celach: a. zawarcia i wykonania umowy, tj.: kontaktowania się z Pacjentami, zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy – umawianie wizyt, b. obsługi zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów, zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze, c. dokonywania rozliczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze, d. analiz i badań sposobu korzystania z usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO – prawnie uzasadniony interes, e. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. 3. Dane osobowe Pacjentów będą przetwarzane przez Usługodawcę elektronicznie, w systemach informatycznych lub w formie papierowych dokumentów. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę przez okres niezbędny do realizacji celu niniejszego regulaminu oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania dokumentacji Usług przez podmioty lecznicze. Dane osobowe udzielone na podstawie zgody przechowywane są do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat. 5. Okres przechowywania dokumentacji medycznej określony został w ustawie o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat. 6. Dane osobowe Pacjentów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracuje Usługodawca i które przetwarzają dane na żądanie Usługodawcy, m.in. podwykonawcom w celu usprawnienia systemu rezerwacji oraz niezbędnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Strona 6 z 6 7. Usługodawca zobowiązuje się do wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych; 8. Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, a wszystkie firmy, z którymi Usługodawca współpracuje mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 9. Usługodawca obowiązany jest do zachowania poufności danych dotyczących Pacjentów, w tym w szczególności ich danych osobowych oraz ich dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia. 10. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11. Pacjent ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 12. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do skorzystania z możliwości rezerwacji wizyt, zakupu Pakietów wizyt i zarządzania terminami wizyt u Usługodawcy.
§ 10. Wymagania Techniczne
1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków: a. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, b. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu, 2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem Aplikacji BOOKSY konieczne jest posiadanie przez Pacjenta: a. rachunku bankowego, b. konta poczty elektronicznej, c. komputera, smartfona lub tabletu.
§ 11. Zmiany wysokości przedpłaty
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości przedpłaty oraz formy dokonywania płatności. 2. W przypadku takich zmian, Pacjent zostanie poinformowany o planowanych zmianach niniejszego regulaminu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie i będzie miał możliwość zaakceptowania nowych warunków lub anulowania rezerwacji.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny. 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Aktualizacja Regulaminu obowiązuje od dnia: 01.01.2024 r.